AKOSW

advokátní kancelář

      REPRAVO.CZ

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech hlavních odvětvích práva, přičemž se zaměřuje prioritně na oblast bankovnictví, obchodní právo a insolvenční právo a právo trestní. Značné zkušenosti má též v oblasti práva obchodních společností, jejich fúzí a přeměn.

Dlouhodobě se rovněž zabývá poskytováním právních služeb při realizaci developerských projektů počínaje jejich přípravou, vyjednáváním s financujícími bankami případně soukromými investory, zpracováním veškeré smluvní dokumentace, jejich realizace včetně uspořádání vlastnických vztahů, smluvního zajištění provozu objektů a majetkového vypořádání po ukončení projektu. Významnou část agendy naší kanceláře tvoří trestně právní kauzy a související problematika.

V neposlední řadě se věnujeme i zastupování klientů ve sporné agendě před obecnými či rozhodčími soudy, včetně agendy vymáhání pohledávek. Řešíme i otázky pracovněprávních předpisů, rodinného práva, stavebního práva, církevního práva, správního řízení práva ochrany životního prostředí, problematiku veřejných zakázek.

Díky různému zaměření jednotlivých členů našeho týmu, lze zajistit spolehlivou právní službu v těchto oblastech:

 • Obchodní právo a právo společností, jejich zakládání, fúze a prodeje
 • Obchodní právo z hlediska závazků včetně zatupování před soudy i v rozhodčím řízení
 • Developerské projekty
 • Nemovitosti
 • Bankovní a finanční právo
 • Stavební právo
 • Insolvenční právo
 • Rozhodčí řízení
 • Obecná občanskoprávní agenda včetně zatupování před soudy i v rozhodčím řízení
 • Trestní právo
 • Pracovní právo
 • Rodinné právo
 • Církevní právo a právo neziskových organizací

Advokátní kancelář si dovoluje upozornit své klienty, v souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, že na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu je orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátema spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora. Bližší informace na www.cak.cz