Mgr. Jiří Oswald

  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • v letech 2002 až 2005 vykonával koncipientskou praxi v Praze
  • od roku 2006 je samostatný advokát

Specializuje se zejména na právo stavební a obchodně závazkové vztahy v této oblasti, právo neziskových organizací a správní právo zejména v oblasti životního prostředí a požární ochrany. Dále se zabývá agendou týkající se přípravy veřejných zakázek a právní problematikou s veřejnými soutěžemi související. Jeho specializací je právo církevní.

Kontakt: jiri.oswald@akosw.cz